Mix & Match Monday

De Kamer van Koophandel organiseert iedere derde maandag van de maand Mix&Match bijeenkomsten. Op 24 november ontmoeten ondernemers uit de creatieve  industrie en energie sector elkaar. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met Create Energy, Immovator en ClickNL.

De energiesector ondergaat sterke veranderingen die grote gevolgen hebben voor de eindgebruiker. In de bijeenkomst wordt duidelijk hoe de energiesector kan samenwerken met de creatieve industrie om deze verandering vorm te geven.

Wat kan de ondernemer verwachten?

  • U krijgt informatie over de laatste trends in de energiesector;
  • U hoort wat een creatief kan betekenen voor de energiesector;
  • Matchmaking tussen de creatieve industrie en de energiesector;
  • Samen nieuwe oplossingen bedenken voor bestaande vraagstukken in de energiesector;
  • U ontdekt nieuwe mogelijkheden ontdekken voor uw bedrijf;
  • U bouwt nieuwe contacten op in een andere sector.

Locatie              Amsterdam Arena, Arena Boulevard 1 in Amsterdam

Wanneer            maandag 24 november 2014

Tijd                   14.00 uur tot 17.30 uur

 

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

Meld u aan via www.kvk.nl/mixmatching

  

Programma

14.00 uur              Ontvangst

14.30 uur              Welkom door Linde Gonggrijp, directeur Regionale Dienstverlening Kamer van Koophandel

14.35 uur              Opening door dagvoorzitter Rob Huisman, oud directeur BNO 

14.45 uur             ‘Transitie  in de energiesector: van centraal naar decentraal’ door Freek van ‘t Ooster, kwartiermaker Create Energy en directeur Immovator

14.55 uur             ‘De duurzame aanpak van de Amsterdam Arena en de omgeving (50% komt uit eigen voorziening)’ door Henk van Raan, directeur facility/new business development

15.10 uur             ‘Inspirerende voorbeeldprojecten uit de energiesector’ door Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie, Hogeschool van Amsterdam

15.25 uur              Samenvatting van de belangrijkste conclusies door Rob Huisman

15.30 uur              Pauze

15.45 uur             Mix & Match: In kleine groepen ondernemers/specialisten (uit de creatieve en energiesector) verkent u uw marktkansen rond één van de thema’s in de energiesector.

Na de pitches kiest u zelf over welk thema u mee wilt denken:

       Hoe betrekken wij onze bewoners / bezoekers (15 miljoen per jaar) bij nieuwe energieconcepten? Henk van Raan, Amsterdam Arena.

       Hoe overtuig je consumenten, wijken of energiebedrijven van het belang van data gedreven diensten? Marcel Elswijk, Energygo

       Hoe kunnen we burgers en burgercollectieven stimuleren om collectief duurzame energie op te wekken? Pauline Westendorp, collectief Wij krijgen Kippen.

       Hoe kunnen we zorgen voor een gedragsverandering bij consumenten zodat ze kiezen voor duurzame energie? Dr. Ellen van der Werff, Rijksuniversiteit Groningen

16.00 uur             Mix & Match 

16.45 uur              Netwerkborrel

17.30                       Einde

Upcoming events

no news in this list.